الیاس

عنوان: الیاس

سال تاسيس : ١٣٨١

فراواني چاپ : ٢٠٠

شماره پروانه نشر : ٦٢٦٥

--

فروشگاه:تهران - تهران - خیابان انقلاب،نبش12 فروردین، -كدپستي: --

دفتر نشر:تهران - تهران - خیابان انقلاب،نبش12 فروردین، -كدپستي: --

دیباگران تهران با مديريت: -- آدرس: -- - --

نافوس با مديريت: -- آدرس: -- - --

کیان رایانه با مديريت: -- آدرس: -- - --

عابد با مديريت: -- آدرس: -- - --

مهرگان با مديريت: -- آدرس: -- - --

سیمرغ با مديريت: -- آدرس: -- - --

سپاهان با مديريت: -- آدرس: -- - --

پندار پارس با مديريت: -- آدرس: -- - --

سیمای دانش با مديريت: -- آدرس: -- - --

مرکز نشر دانشگاهی با مديريت: -- آدرس: -- - --

نگاه دانش با مديريت: -- آدرس: -- - --

قدیس با مديريت: -- آدرس: -- - --

آزاده با مديريت: -- آدرس: -- - --

صفار،اشراقی با مديريت: -- آدرس: -- - --

مدرسان شریف با مديريت: -- آدرس: -- - --

سایت رسمی انتشارات الیاس:

ثابت:66405084 - 021

نمابر:66955878 - 021

ثابت:66466343 - 021

    info@elyasbook.com:(پست الکترونیک انتشارات)

    Amin_Razaghi2002@Yahoo.com:(پست الکترونیک مسئول نشر و فروشگاه)

 
+

بازخورد كاربران

براي استفاده از اين امكان بايد ابتدا وارد شويد.
اگر هنوز عضو نشده ايد براي استفاده از امكانات بيشتر سامانه ‏سريع و رايگان عضو شويد.